Inforcelrà - Contacto

Contacto

Sempre al teu servei

Omple el següent formulari per realitzar qualsevol consulta, et respondrem el més aviat possible:Nom i cognoms

E-mail

Telèfon

Comentaris


  Inforcelrà en ple compliment de la normativa de Protecció de dades de caràcter personal i, d'acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment per a què les seves dades puguin ser tractades i incorporades als fitxers automatitzats de l'empresa. El client/usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a les finalitats a que es refereix el paràgraf primer i per poder prestar els serveis de l'empresa amb finalitats estrictament d'informació empresarial. Aquesta acceptació sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb allò que disposen els articles 6 y 11 de la LO 15/1999 de 13 de desembre. La política de privacitat d'empresa permet l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent. L'usuari pot utilitzar qualsevol canal de comunicació amb l'empresa.


365 dies

Servei de guàrdia

Estem amb tu els 7 dies de la setmana, els 365 dies de l'any.

Sol·licitar més informació